betonkon-2

 

Hempcrete© czyli beton konopny jest używany najczęściej do szalunkowego wznoszenia ścian w budynku, są to ściany monolityczne bez dodatkowych warstw izolacji. Można wykonać z niego  bloczki lub  izolować ściany istniejących już budynków.   Bardzo dobrze sprawdza się jako materiał izolacyjny w zabytkowych budynkach, zwłaszcza że warstwa izolacyjna nanoszona jest często od wewnątrz pozwalając zachować oryginalne elewacje budynków. Mieszanka zawiera w swej strukturze pażdzierze dokładnie oblepione wapnem, pomiędzy którymi występują mikropory powietrzne. Powietrze w tych mikroporach zostało trwale zamknięte w trakcie karbonizacji wapna , stąd też Hempcrete charakteryzuje się dobrą izolacyjnością termiczną. Ściana z betonu konopnego o grubości 30cm posiada wartość współczynnika przenikania ciepła U wynoszącą 0.23-0.36 W/m2K, ściana o grubosci 40 cm  0.15- 0.13 W/m2K. Wartość ta zależna jest od proporcji mieszanki oraz od rodzaju zastosowanego spoiwa,  przy czym konieczne jest użycie wyłącznie wapna hydraulicznego. Proces karbonizacji tego wapna może przebiegać nawet w środowisku mokrym, natomiast konieczne są do tego temperatury powyżej 7 st C.