Domy z konopi

CAM02180 CAM02177

 TECHNOLOGIA HEMPCRETE®  

Użycie konopi włóknistych w budownictwie ma swoją długą tradycję. Francuscy archeolodzy podczas badania jednego ze starych mostów dokonali ciekawego odkrycia. Okazało się, że przy jego konstrukcji wykorzystano proces mineralizacji łodyg konopnych, oblepianych wapnem. Otrzymano w ten sposób materiał, który przetrwał setki lat. Ta technika budowlana jest współcześnie stosowana na nowo przez architektów i budowniczych w Europie, w takich krajach jak Francja, Anglia, Belgia czy Północna Irlandia.

Produkt nazywany betonem konopnym został na nowo odkryty we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i stanowi kombinację wymieszania wapna z paździerzem konopnym. Te dwa materiały są mieszane mechanicznie lub ręcznie z wodą na miejscu budowy, a następnie mieszanką wypełnia się szalunki  na ścianach o konstrukcji drewnianej.

Poprzez wiele testów wykonanych przez konopnych budowniczych, uzyskano różne mieszanki możliwe do zastosowania w konstrukcji budynku w zależności od przeznaczenia. Te różne mieszanki osiągnięto różnicując proporcje ilościowe użycia paździerza konopnego w stosunku do wapna. W niektórych przypadkach, dotyczy to np. płyt podłogowych, dodano celowo do mieszanki piasku, aby uzyskać zwiększenie wytrzymałości na ściskanie.

Cztery podstawowe mieszanki betonu konopnego, w zależności od przeznaczenia  możemy przedstawić w następującym porządku:

lekki beton konopny –  używany głównie jako izolacja- jest mieszanką luźno związaną i zawiera ok. 10% spoiwa wapiennego w stosunku do paździerza,

  średni beton konopny – wymaga takich strukturalnych możliwości,  aby wytrzymać rozciąganie i siłę naporu wiatru, stąd też zawartość spoiwa wapiennego wzrasta do 25%

  beton posadzkowy – wymaga zapewnienia odpowiedniej, zwiększonej wytrzymałości na ściskanie,  i w związku z tym zawartość spoiwa w mieszance wzrasta do 50%,

  tynk konopny – aby zapewnić właściwą pracę materiału na dużej pionowej powierzchni i uzyskać szczelną, wodoodporną warstwę, zawartość spoiwa wzrasta do poziomu 85-90%.

 

 

UWAGA :

Wszystkie nasze projekty domów jednorodzinnych mogą być realizowane z betonu konopnego. Zarówno  wypełnienie ścian, jak i i izolacja podłogi, stropu  czy  dachu  można wykonana z tego materiału.