GRYZELDA

Powierzchnia użytkowa…………………………………- 58,75 m2
Powierzchnia zabudowy ………………………………….- 45,5 m2
Wymiary (maksymalne)….……………………….– 10,34 m x 4,4 m
Wysokość budynku…………………………………………- 8,05 m
Kubatura…………………………………………………- 307,1 m3
Powierzchnia dachu……………………………………- 89,55 m2
Kąt nachylenia dachu…………………………………………- 45o
Minimalne wymiary działki……………………-18,34 m x 12,4 m