Holistyczna architektura

Holistyczna architektura
To „jakościowe” podejście do procesu projektowania. Zajmuje się ona całościowym, zrównoważonym podejściem do projektu z uwzględnieniem wpływu na zdrowie użytkowników budynku oraz na środowisko naturalne. Rosnąca degradacja środowiska naturalnego,spowodowana szybkim rozwojem budownictwa w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, stała się powodem do poszukiwan nowych kierunków w architekturze. Zanieczyszczenie środowiska produktami z rozbiórki budynków, problem dużego zużycia energii w procesie produkcji materiałów budowlanych, oraz eksploatacji budynków rosnące koszty energii i transportu,dewastacja lasów tropikalnych na potrzeby budownictwa rozwiniętych ekonomicznie krajów – to tylko niektóre problemy związane z rozwojem budownictwa. Od lat istnieje również inny poważny problem – szkodliwości niektórych materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych dla zdrowia użytkowników. Nowe, holistyczne podejście do budownictwa może rozwiązać wszystkie te problemy w przyszłości.

Healing Architecture
Architektura uzdrawiająca ”bazuje na naturalnych materiałach, formach organicznych, Złotej Proporcji i geometrii fraktalnej w projektowaniu architektury, a geomancja – starożytna wiedza naszych przodków o wpływach Ziemi i kosmosu pozwala wybierać właściwe miejsca do budowania korzystnych dla człowieka budynków.

Nasza specjalizacja
to zdrowe budownictwo dla sektora medycznego, projekty architektoniczne wg. zasad Złotej Proporcji i fraktalnej geometrii
z zastosowaniem geomancji i radiestezji dla :
– infrastruktury turystycznej
– ośrodków terapeutycznych i rehabilitacyjnych
– SPA i odnowy biologicznej oraz budownictwa mieszkaniowego