O Nas

Biuro EKOCENTRYCY zostało założone przez Barbarę Wojtkowską w lutym 2012 roku w Krakowie jako spółdzielnia socjalna ­ zajmująca się promocją oraz wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Od września 2013­ po rozpadzie naszej spółdzielni działamy dalej jako biuro architektoniczne Fundacji Królewski Szlak ­ Ekocentrycy_Holistyczna Architektura. Projektujemy i realizujemy bioklimatyczne i plus­energetyczne budynki z naturalnych materiałów.

Barbara Wojtkowska­-Guicherit główny projektant/architekt/designer, Absolwentka architektury wnętrz ASP w Krakowie i projektowania architektonicznego G.R.Rietveld Academy w Amsterdamie, członek holenderskiego Stowarzyszenia Integralnej Bio­logicznej Architektury VIBA, założonego przez prof. Petera Schmida przy Politechnice w Eindhoven.

Pracuje zawodowo w Polsce i Holandii­ oprócz architektury, traktowanej bardzo interdyscyplinarnie ­ zajmuje się również sztuką i design’em oraz alternatywną medycyną, biologią budowlaną ­ zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego wpływu otoczenia budowlanego na zdrowie użytkowników. Mieszkając przez 20 lat w Holandii studiowała u wielu Mistrzów – najczęściej architektów, między innymi radiestezję, alternatywną medycynę, europejską geomancję oraz klasyczne feng shui kompasu w Azji . Prowadzi w Krakowie od kilku lat Fundację Królewski Szlak , zajmującą się promocją innowacyjnych metod budowlanych oraz wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz biuro architektoniczne Ekocentrycy_Holistyczna Architektura, specjalizujące się w projektowaniu autonomicznych i energooszczędnych budynków z naturalnych materiałów,uwzględniających zasady Geometrii Fraktalnej i feng shui .

Nasze biuro architektoniczne współpracuje z konstruktorami i projektantami branżowymi, projektujemy w systemie BIM, organizujemy i nadzorujemy budowy.