Projekty indywidualne domów jednorodzinnych

 

projektyindywidualne

Wszystkie indywidualne projekty architektoniczne  powstające w naszej pracowni są rezultatem  ścisłej współpracy z  klientem/inwestorem. Staramy się w odpowiedzi na jego potrzeby stworzyć dom, który będzie wygodny, zdrowy i  piękny, a koszty budowy dopasowane będą do jego możliwości finansowych. Stosujemy w projektach naturalne materiały budowlane pochodzenia rolniczego, innowacyjne technologie budowy ścian, hybrydowe rozwiązania dla ogrzewania budynku, odzysku ciepła i oczyszczania ścieków, a rezultatem naszej pracy są projekty domów energooszczędnych lub plus-energetycznych, nie stanowiących obciążenia dla lokalnego środowiska ani dla kieszeni naszego klienta. Nadzór autorski nad budową i pomoc w wyborze ekipy budowlanej  daje nam z kolei gwarancję realizacji domu zgodnie z projektem i pozwala uniknąć kosztownych pomyłek na budowie.

Każdy projekt indywidualny domu rozpoczynamy fazą I -koncepcyjną. Na podstawie ideii, życzeń i preferencji inwestora powstają pierwsze szkice i propozycje rozwiązań architektonicznych -przestrzennych. Krystalizuje sie forma domu, jego ustawienie na działce, podział fukcji i wielkości pomieszczeń wewnątrz,  wielkość przeszkleń, forma okien i drzwi. W pierwszej fazie projektu możliwe jest również przeprowadzenie analizy radestezyjnej i geomantycznej działki za dodatkową opłatą.

Po akceptacji  koncepcji wstępnej następuje faza II projektu architektonicznego.  Wybrana wersja domu jest rysowana i wymiarowana w programach CAD, a następnie po pisemnym zatwierdzeniu koncepcji przez klienta przechodzimy do fazy III i zaczyna sie praca nad projektem budowlanym. Równolegle do projektu domu realizowany jest zwykle projekt zagospodarowania terenu  dla działki (PZT), do którego  konieczne jest zgromadzenie i dostarczenie architektowi   dokumentów: mapy do celów projektowych  oraz  warunków przyłączy mediów na działce. Projekt PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu) może być złożony w lokalnym starostwie w wydziale ZUDP przed ostatecznym wystąpieniem o pozwolenie na budowę.  ZUDP uzgadnia przyłącza do mediów, a uzgodnienia dołączane są do projektu budowlanego domu.

W fazie III architekt  współpracuje z konstruktorem oraz kilkoma uprawnionymi projektantami branzowymi, zajmującymi sie intalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla domu. Powstają wówczas projekty sanitarne, elektryczne, projekt ogrzewania i wentylacji oraz charakterytyka energetyczna. Po korektach projektantów branżowych uwzględnionych w rzutach domu następuje zakończenie fazy III, w proejkcie architektonicznym nanosi się  ostateczne poprawki. Kompletny projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z projektem PZT  jest składany  do miejscowego Wydziału Architektury.  W zakres projektu budowlanego wchodzą rysunki architektoniczne oraz konstrukcyjne w skali 1:100 wraz z opisami technicznymi domu, metod wykonania oraz  materiałów budowlanych.  Po tygodniu od złożenia teczek z projektam wysyłane są zwykle przez urząd  listy z uzupełniami formalnymi do projektu, które należy zrealizować jak najszybciej. Faza IV zaczyna się po uzyskaniu pozwolenia na budowę i obejmuje projekty wykonawcze dla poszczególnych fragmentów budynku, wymagających specjalistycznych rozwiązań. Dopracowana zostaje forma architektoniczna i detale.Rysunki wykonywane są w skali 1:50 , 1:20