Warsztaty Biobudownictwa Naturalnego w Krakowie już za nami, był bardzo to owocnie spędzony czas. Uczestnicy zapoznali się z teorią jak i praktyką, dotyczącą biobudownictwa i aspektów zdrowia powiązanych z wpływem środowiska zbudowanego (na zdrowie człowieka). Zaprezentowane i omówione zostały przede wszystkim metody strawbale, glina lekka i beton konopny oraz proste sposoby poprawy klimatu wewnętrznego, możliwe do zastosowania w każdym domu. Glina przygotowana przez Jarka posłużyła do wykonania próbek spoistości i i omówienia pierwszych kroków, związanych z tynkowaniem i przygotowaniem ścian do tynkowania. Na przykładzie realizacji polskich i zagranicznych omówiliśmy różne metody budowy domu, zarówno te bardziej kosztowne, wysokobudżetowe jak i niskobudżetowe, które można wykonać we własnym zakresie, angażując w budowę rodzinę i znajomych.