Beton konopny Hempcrete

 

Produkt nazywany betonem konopnym został na nowo odkryty we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ub. wieku i stanowi kombinację  wapna hydraulicznego z paździerzem konopnym. Te dwa materiały są  mieszane mechanicznie lub ręcznie bezpośrednio na miejscu budowy. Poprzez wiele testów wykonanych przez konopnych budowniczych uzyskano różne mieszanki możliwe do zastosowania w konstrukcji budynku w zależności od przeznaczenia. Te różne mieszanki osiągnięto różnicując proporcje ilościowe użycia paździerza konopnego w stosunku do wapna. W niektórych przypadkach, dotyczy to np. posadzek podłogowych, dodaje się celowo do mieszanki piasku, aby uzyskać zwiększenie wytrzymałości na ściskanie.

 

finish

Izolacja podłogi kompozytem konopnym w domu z panelów słomianych Ecocon

Przez tysiące lat konopie odgrywały wyjątkową rolę w gospodarce człowieka. Są jedną z najstarszych upraw występujących w dokumentacjach archeologicznych jako ważny surowiec, bardzo wszechstronnie wykorzystywany, wyprzedzający pojawienie się metalu w epoce kamienia łupanego..Roślina ta jest bardzo korzystnym elementem naszego środowiska, rośnie we wszystkich klimatach, na różnych rodzajach gleby, wzbogacając ją i rewitalizując, wyjątkowo szybko przy tym dostosowuje się do niesprzyjających warunków otoczenia.To jedna z najszybciej rosnących, w pełni odnawialnych upraw, którą można stosować na wszystkich dostępnych rodzajach podłoży. 

 

konopie tło

Uprawa konopii włóknistych Kraków – Tyniec

Konopie w ciągu stuleci znalazły bardzo różne zastosowania, począwszy od produkcji żywności i zastosowań medycznych, po zastosowanie przemysłowe, w tym i budownictwo. Niestety dzięki powojennej amerykańskiej kampanii antynarkotykowej, skierowanej przeciwko jednej z odmian konopi -zwanej marihuaną, roślina ta trafiła na listę roślin zakazanych. Uzyskanie pozwolenia na wysiew konopi w Polsce jest obecnie długotrwałym i skomplikowanym procesem, a brak specjalistycznego sprzętu ,który w latach powojennych został całkowicie w Polsce zniszczony powoduje trudności w procesie uprawy i przetwórstwa.